Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op alle diensten van Activitygift die direct of indirect online, via een apparaat of per e-mail beschikbaar worden gesteld. Door gebruik te maken van de website van Activitygift of enig ander platform, erkent u en stemt u ermee in de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

1. Reikwijdte en rol van Activitygift

Via de website www.activitygift.com, bieden wij (Activitygift en haar geaffilieerde (distributie) partners) een online platform aan via welke boekingen voor activiteiten kunnen worden gemaakt.

Vanaf het moment dat u boekt, fungeert Activitygift uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de aanbieder van de activiteit namens de laatstgenoemde. Activitygift geeft de gegevens van uw boeking door aan de betreffende aanbieder van de activiteit en stuurt u namens de aanbieder een bevestiging per e-mail.

Activitygift is verantwoordelijk voor het transactieproces op www.activitygift.com. Als zodanig beheert Activitygift transactiegeschillen mochten zich problemen voordoen met het betalingsproces. Daarnaast kunt u bij vragen, opmerkingen of klachten over de transactie rechtstreeks contact met ons opnemen.

2. Afhankelijkheid van informatie en diensten van derden

Bij het verlenen van onze diensten, is de informatie die wij vrijgeven gebaseerd op de informatie die ons door aanbieders van activiteiten wordt verstrekt. Hoewel wij redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid zullen bewerkstelligen bij het uitvoeren van onze diensten, zullen wij niet controleren of, en kunnen wij niet garanderen dat, alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten (inclusief kennelijke en typografische fouten), eventuele onderbrekingen (hetzij als gevolg van een tijdelijke en/of gedeeltelijke uitval, reparatie, upgrade of onderhoud van onze website of anderszins), onjuiste, misleidende of onware informatie, of het niet leveren van informatie.

3. Privacy en cookies

De privacy van alle gebruikers van Activitygift wordt gerespecteerd. Als cadeaukaartgebruiker kunt u er zeker van zijn dat geen cadeaukaartgebruiksgegevens van welke aard dan ook met iemand anders worden gedeeld, noch op individuele basis (d.w.z. één cadeaukaart), noch op geanonimiseerde geaggregeerde basis (d.w.z. meerdere cadeaukaarten). Voor meer informatie, zie Privacy & Cookies in de footer van de Activitygift website.

4. Betaling en prijzen

Betalingen zijn direct verschuldigd bij bestelling. Betalingen kunnen worden gedaan met Visa, MasterCard en beschikbare lokale betaalmethoden. Alle betaalprocessen van Activitygift zijn goed beveiligd. Betalingen (in behandeling) kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd. De verwerking van cadeaukaart transacties duurt 24 uur. Als zodanig kan de gekochte cadeauboncode na 24 uur worden verzilverd.

Alle prijzen van activiteiten op www.activitygift.com worden weergegeven inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders vermeld op onze website of in de bevestigingsmail. De cadeaubonnen van Activitygift vallen buiten het bereik van de BTW.

Zakelijke bestellingen worden in het algemeen afgerekend via betaling op factuur. Bestellingen die via een factuur moeten worden betaald, worden binnen twee werkdagen verzonden. Houd er rekening mee dat de Activitygifts pas geactiveerd worden als de betaling van de bestelling is voldaan. Neem contact met ons op voor vragen of speciale verzoeken.

5. Annulering van een bestelling

Alle Activitygift waardecodes zijn aan toonder. Aangezien Activitygift waardecodes kunnen worden gedupliceerd of gedeeld met derden na de verkoop, en dus kunnen worden ingewisseld door een derde partij, is annulering van de bestelling niet mogelijk.

6. Geldigheid van een Activitygift

Activitygifts gekocht op Activitygift.com zijn twee jaar geldig. Activitygifts die elders zijn gekocht kunnen een andere geldigheidsdatum hebben. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat u iets koopt bij andere aanbieders.

Activitygift behoudt zich het recht voor om een Activitygift waarvan de betaling is geannuleerd of op enigerlei wijze niet is ontvangen, te blokkeren / deactiveren. Indien er één of meerdere boekingen zijn gemaakt met een Activitygift die niet volledig is betaald, behoudt Activitygift zich het recht voor deze boekingen te annuleren.

7. Verzilveren van een Activitygift

Activitygifts zijn inwisselbaar voor alle activiteiten die beschikbaar zijn op www.activitygift.com op de door u geselecteerde data en locatie. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de aanbieder te boeken en uw Activitygift in te wisselen. Bij het maken van een boeking op www.activitygift.com zal de waarde van de Activitygift in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag. Als de Activitygift niet in één keer volledig wordt gebruikt, blijft het restant geldig voor een volgende boeking. Als de boeking duurder is dan de Activitygift, kan het restant per online betaling worden voldaan. Per boeking kan één Activitygift worden gebruikt.

Na de betaling en/of verzilvering van de Activitygift ontvangt u de boekingsbevestiging per e-mail. Deze boekingsbevestiging kunt u vervolgens printen en bij aankomst laten zien. Zorg ervoor dat u uw legitimatiebewijs bij u heeft.

Het is niet mogelijk om uw Activitygift in te wisselen voor geld of contante betaling.

8. Annuleren of wijzigen van een reservering

Als u uw reservering wilt annuleren, neem dan contact met ons op via [email protected]. Houd er rekening mee dat uw annulering in rekening gebracht kan worden in overeenstemming met de annulerings- en no-showvoorwaarden van de desbetreffende activiteit. Wij raden u aan de annulerings- en no-showvoorwaarden van de geboekte activiteit zorgvuldig door te lezen voordat u uw reservering maakt. U moet de activiteit bijwonen op de dag en het tijdstip die in uw boekingsbevestiging staan vermeld.

Door de aanbieder geïnitieerde annuleringen van activiteiten zijn zeldzaam. Als ze toch voorkomen, dan leiden ze over het algemeen tot een volledige terugbetaling van de ticketprijs. Als uw activiteit wordt geannuleerd, neem dan contact met ons op via [email protected]. Houd er rekening mee dat een eventuele terugbetalingsprocedure tot 30 dagen kan duren vanaf het moment dat de activiteit is geannuleerd. Alle terugbetalingen worden geladen op de cadeaubon die werd gebruikt om de reservering te maken.

Als u uw reservering wilt wijzigen, is dit ter beoordeling van de aanbieder van de activiteit. Neem contact met ons op via [email protected] met uw boekingscode en we kijken graag naar de mogelijkheden om uw boeking te wijzigen. Kies uw tour zorgvuldig uit, want niet alle reisaanbieders accepteren wijzigingen nadat u de bevestiging van uw boeking hebt ontvangen.

In geval van no-show (afwezig blijven bij de geboekte activiteit), zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Wij raden u aan de annulerings- en no-showvoorwaarden van de desbetreffende leverancier zorgvuldig door te lezen voordat u uw reservering maakt.

9. Klachten over activiteiten

Activitygift is niet aansprakelijk voor eventuele claims of klachten over de activiteit.

10. Verdere correspondentie

Door het voltooien van een boeking of door het bestellen van een Activitygift, gaat u akkoord met het ontvangen van (i) een e-mail die wij u kunnen sturen voorafgaand aan uw aankomstdatum met informatie over uw bestemming en reservering en (ii) een e-mail die wij u kunnen sturen na uw reis of Activitygift bestelling waarin wij u uitnodigen om een feedback formulier in te vullen.

11. Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten) van de inhoud, het materiaal en de informatie op deze website eigendom van Activitygift. Zonder schriftelijke toestemming van Activitygift mag niets van deze website worden gebruikt of gereproduceerd.

12. Disclaimer

Onder voorbehoud van de beperkingen in deze voorwaarden en voor zover toegestaan door de wet, zal Activitygift niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) enige punitieve, speciale, directe, of indirecte of gevolgschade of verlies, enig verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van vordering, (ii) elke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven, beschikbaarheid en beoordelingen) van de activiteit zoals beschikbaar gemaakt op onze website, (iii) de geleverde diensten, of de producten aangeboden door de aanbieder van de activiteit, (iv) elke (directe, indirecte, gevolgschade of punitieve) schade, verliezen, of kosten geleden, opgelopen, of betaald door u, als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de vertraging van onze website, of (v) voor enig (persoonlijk) letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere (directe, indirecte, speciale, gevolgschade of punitieve) schade, verliezen, of kosten geleden, opgelopen, of betaald door u, of dit nu het gevolg is van (wettelijke) handelingen, fouten, inbreuken, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, nalatigheid, niet-nakoming, onjuiste voorstelling van zaken, onrechtmatige daad of risicoaansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de activiteit (haar werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, of gelieerde ondernemingen), met inbegrip van enige (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, overmacht, of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

13. Juridische entiteit

Activitygift is onderdeel van Experiencegift B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Experiencegift B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 59310685. Wij zijn gevestigd aan de Herengracht 493, Amsterdam, Nederland.

Experiencegift Inc, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd bij het handelsregister onder registratienummer 6528394. Wij zijn gevestigd op 401 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY 10016, VS.

Experiencegift Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, geregistreerd bij het handelsregister onder registratienummer 13252343. Wij zijn gevestigd op 207 Regent Street, 3rd Floor, London, W1B 3HH, Verenigd Koninkrijk.

14. Toepasselijk recht

De Nederlandse wet is van toepassing op al onze diensten en producten. Alle rechten voorbehouden.